torsdag 20. oktober 2016

Engel i snøen

Da eg vart innkalla til intervju for stillinga ved Lom folkebibliotek, var formidling ein viktig del av intervjuet. Boka dei vise kvinnene hadde valt som formidlingsoppgåve til forventningsfulle formidlarkandidatar, var "Engel i snøen" av Anders Totland, ein kort roman for ungdom skriven av ein debutant, slik at det var lite truleg at nokon av kandidatane hadde kjennskap til forfattar eller bok på førehand.

"Engel i snøen" er ein kort roman, det tek ikkje meir enn 20 minutt å lesa han. Eg las han først ein gong utan å gjera notat, så vart det å finlesa nokre gonger til for å få noko ned på papiret. Anders Totland vart googla, eg las omtalar av boka og intervju med forfattaren. Ei handskriven side med utdrag frå omtalar, og ei med utdrag frå intervju, blei etter kvart til to sider med stort sett eigne betraktningar om boka. Boka vart lese enda eit par gonger til, og eg pugga mi eiga formidlingstekst til eg kunne ho på rams. For å vere heilt sikker, kokte eg formidlingsteksten ned til ei side med berre nokre få stikkord som eg kunne glytte på om eg sto fast.

Og for ei bok "Engel i snøen" er! Ho tek opp eit tema som er vanskeleg å snakke om; korleis unge menneske med ein dødeleg diagnose har det. Det er mykje sorg og vemod, men det er også mykje omsorg og kjærleik. Eg var tett på å bli rørt til tårer fleire gongar under lesinga, og jamvel når eg formidla boka under intervjuet. Det er god plass mellom linene i boka, og mellom linene er det plass til alt det som ikkje blir nemd i boka, alt det som vi som lesarar berre må tenkje oss til.

Både intervjuet og formidlinga gjekk bra, eg fekk jo som kjend jobben!

Under googling av Anders Totland oppdaga eg at han tilbyr ei framsyning der han kombinerer høgtlesing av heile boka med pianospeling. Dei vise kvinnene tende på ideen, og no på måndag var Totland bak pianoet på Lom ungdomsskule og hadde framsyning for tiande klasse. Eg var så heldig at eg fekk sitja bak i auditoriet og fylgje med på framsyninga saman med elevane og lærarar. Eg vart imponert både av Totland, og av elevane som sat stille og følgde med utan å lage spetakkel, slik eg hugsar mi ungdomsskuleklasse gjorde ved slike høve.

Anders Totland ved pianoet
Det vart tid til litt samtale etter høgtlesinga, og Totland hadde ei betraktning om kjønn som eg berre må dele. Han meinte at jenter er dobbelt så kule som gutar! "Kva?" var det mange som svara forundra, før Totland repliserte med at jenter antakeleg er enda kulare enn dobbelt så kule (og det vil nok gutane oppdage etter kvart). Grunngjevinga for dette er at gutar berre les bøker om gutar, mens jenter les bøker om både gutar og jenter.

Biblitotek-Are (som ynskjer å lesa seg opp til å verte nesten like kul som jentene)
torsdag 13. oktober 2016

Stort og smått i Oppland

-men best av alt er hjartevarmen!

Det har vorte mest som ein liten tradisjon for underteikna å fylle bilen med nye kulturfondbøker med ujamne mellomrom og leggje ut på formidlingsoppdrag med Makkar Linn. Denne hausten har vi ikkje mindre enn 16 tidfesta oppdrag i kalendaren, der seks av dei allereie er unnagjort. Det nye i år er at det er primært folkebibliotek vi besøkjer, mot hovudsakleg fylkesbibliotek tidlegare år, og det er no biblioteka i Oppland som får dei litterære misjonærane på døra. Nett dette er så utruleg inspirerande! Så mange vidt forskjellige bibliotek dette fylket vårt er utstyrt med!

Vi har vore i ørsmå bokheimar med trongt om plassen, der lufta heng tung bak falma gardiner og hyllene slæst om plassen på linoleumen, men som likevel tek i mot besøkjande med ein varme og ein gjestfridom som omfamnar leselystne med smittande glede. I andre enden av skalaen har vi opplevd gilde, opplyste salar med svimlande takhøgd og gyllen parkett i varme tonar, der formidlarane berre kan smelte inn i topp moderne lydanlegg og la røysta gli utover stolrekkjene som smørsaus. Medan einskilde slit litt med å hoste opp ein enkel PC som kan takle ein litterær PowerPoint, stiller andre med stillegåande kanonar og lettdrivne lerret, trådlause myggar og nyutdanna datateknikarar i kollegiet. 

Røynsla så langt har synt at det ikkje nødvendigvis er dei største biblioteka med det flottaste utstyret som dreg flest folk på arrangement som dette, men at gjennomføringa av ymse samkome naturlegvis er mindre arbeidssam for dei tilsette ved velutstyrte, store bibliotek. Dette kan likevel vere noko å ta til seg for dei som kjenner på mindreverdskomplekset; det er folka som styrer i dei ymse bokheimane som har mest å seie for dei som kjem på besøk -både for lånarar, forfattarar, formidlarar og andre som måtte dukke opp. 

Til sist må vi nemne tusenkronerstipset for alle som driv med formidling, og som såleis er avhengige av at røysta flyt godt over stemmebanda til einkvar tid: Då eg vakna sundag morgon, dagen før fire turnèoppdrag på tre dagar, fekk eg knapt fram eit pip! Panikken tok meg, og sosiale media vart redninga: Kva skulle eg gjere? Det strøymde på med velmeinte kjerringråd og meir eller mindre velprøvde tips, men eitt skilde seg ut, både i form og verknad: 

Fyll ei lita brusflaske halvfull med lunka vatn, finn eit røyr på ca 2 cm i diameter (eg fekk ein tynn hageslangestubb av smeden), og blås bobler i flaska. Etter kvart som du klarar å lage lyd, legg på litt lyd på stemma attåt boblinga. Dette skal visstnok massere stemmebanda, og er et triks som både songarar og skodespelarar har kjent til lenge. Dette tipset kom inn frå fleire kantar til meg, så eg MÅTTE berre prøve -og det fungerte! Bittelitt flaut å overhøyre mumling om "ho med hasjpipa", men litt må ein jo tole... Sprei trikset vidare! Når det er stemmebanda som er problemet, og ikkje sår hals, hjelper det dessverre lite med sitron, ingefær, honning, jägermeister, varm mjølk og andre hjartevarme råd -då er det flaska som gjeld!

Boblande bloggar: Merete

torsdag 6. oktober 2016

Om å mase på lånarane

Eg startar med eit lite reknestykke på stillinga mi ved Lom folkebibliotek: 30% fast tilsett vis kvinne + 30% mellombels tilsett vis kvinne = ein lykkeleg halvtomsing. Og det er nett ei slik lykkeleg kjensle eg har når eg svirrar kring hyllene på biblioteket med stablar av bøker, tidsskrift, dvd'ar og lydbøker som skal inn på rett plass. Det er litt som å vera nyforelska, det kriblar i leselysten og eg har von om å bli fortruleg med ei mengd av utgjevingane. Den halvtomsete kjensla får eg når eg blir spurt om å anbefale kjærleiksromanar til ein ungdom eller krim til garva krimlesarar, når eg ikkje hugsar namn på ein lånar eg skulle ha hugsa navnet på (dei tvæ andre vise er heilt råe på detta med namn, det er knapt ein lomver dei ikkje kjenner), og når eg balar med ulike dataprogram på jakt etter obskure låneønskje.

Som Rita nemnde i bloggen førre veka, driv eg og masar på lånarane våre om korleis behandle ei cd-plate. Eg tek fatt i alle som låner ein musikk-cd, lydbok eller dvd, og eg ber hermed om orsaking til ivrige lånarar som eg masar på gong etter gong, dette har eg tenkt å drive med i fleire månader framover.

Dårleg behandla cd
Da cd-plata kom til Noreg i 1983, kan eg hugse ho vart presentert på fjernsynet som ein slags lyd-revolusjon. Ein sak er at det verkeleg var ein revolusjon i og med at vi her snakkar om digital avspeling av lyd (ei lp-plate spelar av lyden analogt). Men det var ikkje berre det - dei påstod at vi frå nå av kunne gløyme dette med hakk og knitring frå høgtalarane. Om ikkje minnet sviktar, meiner eg at dei tråkka på cd'ane, smorde dei inn med syltetøy, angreip dei med sandpapir, tusj og drill mens dei hevda at det ikkje gjekk ut over lydkvaliteten. Som dei fleste av oss veit, er ikkje dette rett, ei cd-plate må behandlast varsamt om ho skal ha eit langt og hakkefritt liv.


Om ei lydbok som har vore på utlån kjem attende til biblioteket med riper, kan det samanliknast med å ha stroke over ord i ei bok med sprittusj, eller i verste fall med å ha reve ut ei side eller fleire av boka. Saft, syltetøy og fingeravtrykk kan ein vaske av, men ei ripe eller eit hakk er det ikkje så lett å gjera noko med. Så hermed presenterer eg hovudreglane for bruk av cd'ar og dvd'ar: Ta aldri på undersida av plata, ho skal kun handterast frå kanten og midtholet. Om plata sit godt fast inne i omslaget, kan du freiste å presse ned på spindelen i midtholet med ein finger medan du lirkar ut plata med tommel og ein annan valgfri finger utan å røre undersida. Når plata skal ut av spelaren er det naudsynt at ho blir plassert i omslaget igjen og ikkje blir liggande og slengje på bordet eller i bilen. Har det kome fingeravtrykk o.l. på cd'en kan det tørkast av. Det viktige her er at det må tørkast frå midten av cd'en og rett ut til kanten, aldri i ei sirkelrøysle. Bruk ikkje papir da papir lagar riper, bruk ei rein bomullsklut eller liknande.


Ver varsam med cd'ane, vis ungane korleis dei skal handterast og nyt opplevinga med ein hakkefri avspeling av lyd og bilete gong etter gong.


Hakke-hatande bibliotek-Are

tirsdag 27. september 2016

Bibliotek-Are


Bibliotek-Are
Dagane går og vi med dei, men sidan sist er tilsetjingsprosessen vår fullført. Vi er i hamn og har plutseleg fått ein hane i korga. Bibliotek-Are har presentert seg sjølv på bloggen tidlegare. Vi hanka han i fyrste omgang inn som teikneserieformidlar for nokre år sidan. Etter at han fekk nok både av trikk og bane, konsertar og platesjapper, gjorde han kort prosess og flytte ut på landet, omtrent så langt unna ein ordentleg by som det går an å koma. Og her ser det ut som han har tenkt å slå seg til, med sine gedigne samlingar av plater, cdar, bøker, filmar og teikneseriar.


Etter fleire år i plateselskapet Voices of Wonder med spesialforretning midt på hippaste Grünerløkka, sette han kursen mot bygde-Noreg nørdst i grendom, og starta i timbrarbedrifta Stokk & Stein AS i 2007. Han vart sjølvsagt raskt ein ivrig bibliotekgjengar, og vi delvis vise kvinner, skjønte fort at her hadde vi møtt vår overmann når det gjaldt kunnskap om musikk og teikneseriar. Og slike kapasitetar må ein jo utnytte! Etterkvart viskvinna vi oss opp og spurte om han kunne ha lyst til å hjelpe oss med teikneserieformidlinga. Kroppen sa ja, og det var ikkje fritt for anna enn at sjølv hardbarka skuleelevar letta på bryna når det stod ein mann i full tømrarmundur på biblioteket klar til å prate tekneseriar ut av hyllene. For i tillegg til å vera kunnskapsrik både innan musikk og litteratur, synte han seg også å vera ein framifrå formidlar med stor omsorgsevne for bøker og cd-ar. Det fyrste han gjorde som nytilsett var å gå i gang med opplæring av lånarane våre i korleis omgås cd-ar slik at dei kan få eit langt og godt bibliotekliv. Han lever med andre ord opp til namnet sitt, bibliotek-Are.


Bibliotek-Are har laga musikkutstilling.
Å få ein mann med på laget set vi stor pris på, men det byr sjølvsagt også på visse utfordringar for tre vise kvinner. Det klør i skrivande stund litt i hårknutane. Kva gjer vi med konseptet? Kan vi gå bort frå tre vise kvinner? Kanskje er akkurat det på høg tid? Alt dette og meire til går vi og grundar på innimellom dei hyggelege slaga i bokheimen. Måndag avslutta vi til dømes Sommar+Bok 2016 og feira leselysta her i Lom. 64 ungar, 905 bøker, 180 av desse på meir enn 100 sider! Vi synest det er strålande! Vi tvilar på at reklamekampanjer a la Read a fucking book hadde klart dette. Vi tillet oss til og med å tvile litt på om Michael Jordan hadde klart det. Vi lever nemleg i god tru på levande formidling basert på grundig førearbeid, litteraturkunnskap og entusiasme. Vi har faktisk tru på bibliotek og bibliotekarar!

Rita

fredag 23. september 2016

Formidling og fjelluft -haustens vakraste eventyr!

Bållunsj med Hans ved Tessosen
Tidlegare har vi nemnt her i bloggen at vi ikkje er i tvil om anna enn at naturen og fjella her har vore ei stor kjelde til inspirasjon for nokre av dei gildaste forfattarane, komponistane og kunstmålarane vi har. Fjellet gjev ei særeigen ro, som igjen gjev fritt rom for tankane å leike seg i. Ein opnar sinnet for andre dimensjonar, legg bort stress og tunge tankar, og let seg rive med av alt det storslegne rundt seg. Slik blir ein inspirert og motivert, og kan la kunsten få utløp i fritt fall.

Heimfjellet er og blir ein naturleg del av oss som bur her. Vi finn oss våre eigene stader som inspirerer oss, plasser der vi kan hente energi og styrke å ta med oss inn inn i daglegtralten. Sjølv har eg alltid hatt det slik når eg kjem til området rundt fjellvatnet Tesse; her får eg verkeleg puste, og skrotten finn ei ro som eg lengtar etter nede i bygda. I dei seinare åra har eg på bakgrunn av dette hatt ein draum om å få til eit formidlingskurs nett her; fjelluft, vakker natur, formidling og god mat -mykje av det eg brenn for og har kjensler for samla på rett stad.

Låven  med kjøken, ysteri, seterbutikk og overnattingsplassar
Hans og Ola på Brimi seter har bygd opp ein unik plass her på den gamle slektssetra til Hans, og båe desse karane er framifrå formidlarar på sine felt, så her ligg alt til rette for inspirerande opphald. Stor var difor gleda då Oppland fylkesbibliotek tende på idèen, og ville arrangere eit formidlingskurs her saman med Lom folkebibliotek. Heidi Dahlsveen skulle leie oss gjennom konkrete formidlingsøvingar matnyttige for dagleglivet til ein bibliotekar, og resultatet vart det beste av det beste!

Heidi Dahlsveen med magisk msytikk
Hans møtte oss på setra onsdag morgon under ein vidunderleg hausthimmel ved eit blenkjande fjellvatn, medan beitande kyr rusla fredeleg utom hafella og ullpurkene kroa seg i kvar si lortgrufse bortanfor bekken. Med stor forteljarglede og rikt lokalhistorisk innsyn, leidde han oss inn i historier om hulder og skrømt, gammal setedrift og moderne fjellturisme med overtydande entusiasme og lun humor. På låven fekk vi deretter servert ein betre lunsj, før guru Dahlsveen auste frå si utømelege kunnskapskjelde utover lydhøyre deltakarar.

Etter ein pause med rusling rundt i nærområda, samlast vi framfor det gamle seterhuset. Der dukka sjølvaste Peer Gynt opp på torvtaket i Endre Skjåk sin talentfulle person, og bibliotekarane sat snart att med hakeslepp etter ei framsyning av dei sjeldne. Skjåk imponerte stort med si framferd og sin store kunnskap om dei lokale diktarane, og han kan anbefalast på det varmaste for liknande oppdrag!

Endre Skjåk proff som Peer Gynt i rette omgjevnader
Skråpåtå -eit herrens måltid!

Om kvelden fekk vi servert noko så vidunderleg eksotisk som Skråpåtå på setra. Først kom ei nydeleg, fyldig fiskesuppe kokt på fisk frå Tesse smakssett med urter frå Aukrust. Deretter fekk vi bordgrillane på bordet for å smelte Ola sin gullmedaljevinnande ost attåt salat og spikjimat. For ein gastronomisk opptur, og for eit sosialt måltid! Her måtte vi samarbeide på båe sider av bordet, og skrape ost etter tur når han var passe smelta -mmmm... Då osten etter kvart miste potensen i varmen, fekk vi små panner oppå grillane. Der kunne vi sjølve steikje oppskorne bitar av ku- og griskjøt.

Kan ein få det trivelegare?
Stappande mette vagga vi så i tur og orden ned låvetrappa for å forsyne oss av eit bognande dessertbord nede i seterbutikken. Godsakene ville ingen ende ta, og Hans var stendig innom oss og prata, spelte fele og fortalde om maten, historia rundt området og arbeidet deira på setra. Kvar og ein av oss kjende seg som spesielt invitert inn i dette eventyret av ei seter, der opplevingar står i kø på både den eine og den andre måten. Då natta seig på, velta vi oss tunge i magen opp i kvar vår brisk ogn slokna til lyden av ingenting...


Hans sparar ikkje på fløyten
Neste morgon vakna vi som sov på låven av kyrne som rusla inn til mjølking, og budeie Anna si småpludring med dyra under oss. Etter ein særs god frukost, formidla vi kvar vår bok etter alle Dahlsveens reglar, før Hans tok oss med på ein avsluttande bållunsj ved Tessosen. Flesk og heimelaga karbonader på saftig, heimebaka brød attåt bålkokt kaffe smakte så utruleg godt attmed vasskanten. For ikkje å snakke om desserten! Sukker, brennevin, fløyte og molter kokte saman til ein himmelsk smak, krydra med gode historier, servert ved eit spegelblankt fjellvatn -ein kan ramse opp i det uendelege. Tesse, Brimi seter, Hans og Ola må berre opplevast, og betre plass kan ein neppe oppdrive for eit formidlingsseminar.

Takk til Hans, Ola, Ragnhild, kokke Ann Kristin og budeie Anna for fantastiske dagar! Takk også til Oppland fylkesbibliotek for realisering av draumen min! Og til sist; ein taus takk til vergudane som gjorde sitt til at heimfjellet synte seg frå si vakraste side.

Bloggar: Merete
Foto: Silje Grøtan Torp og Merete Byrøygard

Tessosen 14.09.2016.

tirsdag 13. september 2016

Den største gleda ein kan ha

Bibliotek er min santen festleg! Vi er ein institusjon proppa av artige små og større kvardagshendingar, små og store folk, små og større bøker: Ei samling ueinstarta variablar som utgjer ein utruleg flott fellesskap med overraskingar, gleder og inspirerande oppdagingar. Førre veka opplevde vi sjølve ei av desse verkeleg gode hendingane, ei slik som framstår som eit godt prov på at det gode i mennesket framleis er å rekne med, og at gode arbeidsfolk ser lengre enn sitt eige beste:

Pirrande eksotisk frå Utlandet
Lom folkebibliotek har ein tidlegare trufast lånar som for tida er busett i Utlandet. Utlandet er som de veit uhorveleg stort, frykteleg fjernt, utruleg eksostisk og pirrande framandt. Men av og til krek det nærare, for av og til poppar det opp ein e-post frå Utlandet! Hos Lom folkebibliotek! Då fyller bibliotekaren kaffikoppen med varmt, bryt av ein myrk ladebit og krummar seg godt på krakken før ho opnar -det er melding frå ein reisande!

Sist veke kom då  meldinga frå Lånaren i Utlende, der han fortalde at han i årevis har vore på jakt etter ein film han hadde sett som liten gut, ein film som hadde printa seg fast og planta eit varig ønskje om å sjå nett denne filmen på nytt. Lånaren i Utlende har utvikla gode søkjekunnskapar, og hadde sjølv funne fram til eitt einaste, lite bibliotek i Heimlandet som framleis hadde denne -rett nok på VHS, men anna ville truleg aldri bli aktuelt for denne aldrande innspelinga. I e-posten ba han pent om ikkje bibliotekaren frå Heime ved eit minneleg høve kanskje ville spørja pent om ikkje dette skulebiblioteket kunne låne oss filmen når han ein gong skulle gjere ei heimreise?

Bibliotekarar er som de veit lette å be, så ein kjapp førespurnad vart sendt biblioteket med det same. Berre stutt tid etter, kjem følgjande melding frå eigarbiblioteket attende:

Hei. 
Heimlandet kiklar mot Utlandet
Ser at dere har send en forespørsel via min rektor om fjernlån av en videofilm. Jeg forstår at dere har en låner som ønsker å se filmen "......." og at han har funnet ut at vi har den på skolebiblioteket vårt. Og jammen har vi det!!

Som han ganske riktig sier finnes den bare på VHS.  Jeg kan ikke forstå at noen hos oss noensinne vil ønske å se denne, eller ha mulighet til det. Jeg sender den i posten til deg. Den er en gave til låneren!

Tenkje seg til! Dessverre heldt det heile på å ende i eit virusvirvar, då eg ved første og beste høve sende svar til Lånaren i Utlende med emnetekst: Gratulere -du har vunne dagens premie! Han tenkte fysst han skulle få gleda av å melde frå om at vi hadde fått virus på PC`en vår, før han stupte i det og opna e-posten med den glade meldinga. Ein liten førespurnad gjorde denne gongen, som så mange gonger før, tre menneske litt gladare! 

"Den største gleda ein kan ha" får ein tett på livet med dagleg dont i eit bibliotek. Jammen er det fint med Lånarar i Utlende, og jammen er det fint med heimebibliotek! Ha ein glad dag alle!

Heimebloggar: Merete

tirsdag 6. september 2016

Skåneakvavit og fornying

"E trur virkjele oss snart lyt fornye oss mæ dessa bloggje, altså". Ho er irriterande kreativ, denne studenten som takk og lov skal husere litt i bokheimen attåt skrivinga si i vinter. Eg ser jo også at tida er mogen for litt oppstramming her og der. Det er ikkje alt som er som ein vaspete, mellomaldersk kvinnekropp, som lett yngjest opp att med hold in, push up, kvost (les børste) og målarskrin. Eller vi trur det, i det minste.

Mine varsame hint om at innhald kanskje er minst like viktig som utsjåand, høyrer ho ikkje ein gong. Så var det vel den fornyinga ho freista pønske ut i sommar, då, der ho sat i ei køyeseng på eit hospits borti smultringholet sitt hos søta bror og lufta på Skåneakevitten sin dei tre fridagane ho hadde i sommar. Ikkje har eg sett eller høyrt så mykje om kva som kom ut av den reisa, anna enn ei panikkarta heimreise grunna kansellerte togavgangar og stasjonar som ikkje låg der hovudet hennar sa dei skulle vere, men eitkvart kjem ho vel dragsande med. Så er vi då vel attende på sporet: Ho finn på, eg gjennomfører -og inntil vidare er Are med som ein sterk meglar for laget.

Dagen i dag har gått med til å fylle ordreboka for arrangement for hausten, og det er ikkje småtteri:
17.09. CD-slepp med Odde & Holmen, albumet Sumamorgon
24.09. Barnehageteateret Fiskekongen av Brødrene Grimm
26.09. Avslutning Sommar + Bok
 I tilleg er ymse anna på tur til å "flaske seg":
Mogleg konsert for 6-åringane og 1.kl i november
Mogleg forfattarbesøk for ungdomsskulen før utgangen av november

Odde & Holmen -årets unge folkemusikarar 2015
Attåt dette skal eg sjølv turnere rundt omkring i fylket saman med makkaren Linn T. Sunne, der vi nok ein gong skal prate ut kulturfondbøker frå 2016 frå midten av september. Så langt har vi 11 oppdrag i boks. Den årelege bokpraten for Bygdekvinnene og mållaget i Vågå er tidfesta, samt at vi må vel ha eit liknande arrangement for oss sjølve. Difor tenkjer at ho får berre halde fram pålanane sine om fornying, ho studiesjefen -eg er med! Den som heng med oss, får sjå.

Bloggar: Merete